Gỗ Ghép Tràm

Gỗ ghép tràm được sản xuất từ loại gỗ tràm bông vàng hay gọi keo lá tràm, một số nơi gọi chè đông, khuynh diệp. Tràm được trồng rộng rãi tại các quốc gia nhiệt đới. Tràm thuộc họ gỗ lớn, chiều cao tối đa lên tới 25 mét, tán rộng, hoa màu vàng, quả dạng xoắn, hạt đen.

  • Mã sản phẩm: GGTR
  • Giá Liên hệSản phẩm Liên quan


Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ