Tin tức

Xông hơi ướt đúng cách là như thế nào?

Phương pháp xông hơi ướt sử dụng hơi nóng của nước được tạo ra bởi máy xông hơi bơm vào một không gian kín để tạo hơi ẩm. Máy xông hơi thường được lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật có tính toán...